08/09/2017

Bolderslev Lokalråd har, henover sommeren sammen med Tinglev Forum og Hjordkær Lokalråd, fået en fælles prioritering af en cykelsti mellen vore 3 lokalområder på plads.

Vi har sammen forfattet en konstruktiv skrivelse til byrådet med et ønske om prioritering af cykeltien mellem Tinglev - Bolderslev - Hjordkær. Denne blev sendt til et samlet byråd medio august. Vi håber at vi med denne fælles prioritering har givet byrødderne en forståelse for vores fælles behov under den kommunale budgetforhandling.

27/08/2017

Efter en god sommerperiode, har lokalrådet ladet batterierne op - og er klar til det fortsatte arbejde for fællesskabet i Bolderslev.Senest har vi, sammen med Bjolderup Sogns Handels- og Håndværkerforening, her i august modtaget tilladelse fra Aabenraa Kommune til udvidelse og opgravning af søen i Markedsskoven. Dette kommer til at ske i efteråret.De første æbler er også plukket i frugtlunden og læhegnet, som blev plantet i foråret, har nydt godt af den frodige sommer.Alt ialt udvikler markedsskoven sig løbende til gavn og glæde for alle i byen. 

19/06/2017

Torsdag starter Markeds- og Ringriderfesten i Bolderslev.Se annoncen for detaljer. Vi vil fra Bolderslev Lokalråd opfordre til at byens borgere støtter op om arangementet.Lokalrådet vil have en stand lørdag formiddag hvor stort som småt kan drøftes.Vel mødtBolderslev Lokalråd

03/06/2017

NYT FRA BVU

Ved en fejl er artiklerne fra BVU's hovedbestyrelse ikke kommet i sidste aktivitetsblad. Læs derfor disse her. (Vedhæftet som et dokument)

 

28/05/2017

Skal vi ha' en købmand i Bolderslev ?

Borgermøde tirsdag den 20. juni kl. 18.30 i Bolderslev Fritidscenter.

Bolderslev Lokalråd er vært ved en grillpølse og Købmandsgruppen præsenterer resultaterne af analysen vedr. interessen for dagligvarebutik i Bolderslev.

22/05/2017

Så er aktivitetsbladet 2017-2 klar. Klik på linket til højre på siden ("seneste aktivitetsblad")

22/05/2017

Så er toiletbygningen i markedsskoven indviet – og BoldRock godt overstået.

Bolderslev Lokalråd er sammen med Handels- og Håndværkerforening stolte over, at præsentere den nye toiletbygning i Markedsskoven.

08/05/2017

Officiel åbning af Handikaptoiletbygningen i Markedsskoven.
I forbindelse med afvikling af Boldrock musikfestival, vil Bolderslev Lokalråd og Handels- og Håndværkerforening afholde officiel åbning af vores nye Handikaptoiletbygning i Markedsskoven.
Den officielle åbning er lørdag d. 20. maj kl. 12,30, her vil Philip Tietje komme som repræsentant fra Aabenraa kommune Vækst og udvikling.

19/03/2017

Vi mødes ved Æ Kasten i Markedsskoven kl. 10,00, her vil vi blive inddelt i hold og blive tildelt en rute.

Efter indsamling mødes vi kl. 12,00, hvor der vil være fernisering af vore nye skraldespande, incl. En lille overraskelse.

Kl. 12,15 er Lokalrådet vært for en pølse samt en øl/vand til affaldsindsamlerne.

Af hensyn til forplejning, vil vi gerne at I tilmelder Jer til Hans Peter Jensen

Telefon 21446090 eller mail: hptj@mail.dk

Tilmelding gerne senest onsdag d. 29. marts.

09/03/2017

Borgermødet d. 1. marts 2017 med temaet ”fra udviklingsplan til projekter” blev en kæmpe succes. Over 60 deltagere drøftede projekter og hvordan vi kommer videre.

Efter en overordnet gennemgang af indholdet i udviklingsplanen, diskuterede de ca. 60 fremmødte livligt hvilke projekter og initiativer der skulle prioriteres. Der var også drøftelse omkring finansiering og organisering af projekterne.

Sider