07/06/2015

Lokalrådet har anmodet kommunen om at få ensartet belægning under alle bænke i Bolderslev Skoledistrikt. Så nu venter vi spændt på udviklingen.

De første 2 billede viser hvordan vi gerne vil have det. På lang sigt vil det spare kommunen for rengøring, og områderne ved bænkene vil blive mere tiltalende at benytte. Ser der pænt ud hvor man kommer, er der større mulighed for, at der også ser pænt ud, når man forlader stedet igen.

På lokalrådets vegne
Asta Danielsen

 

01/06/2015

Bolderslev Lokalråd har holdt temamøde i bestyrelsen tirsdag d. 26. maj 2015.

Følgende blev drøftet og vurderet som primære principområder for Lokalrådet.

27/04/2015

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.30 i Bolderslev Fritidscenter

Bolderslev Lokalråd inviterer samtlige foreninger sammen med KIS fra Aabenraa Kommune til en drøftelse af vedligeholdelse af ikke kommunale grønne områder i Bolderslev Skoledistrikt.

Skulle du ikke være medlem af en forening, og alligevel sidde inde med nogle gode råd/ideer er du selvfølgelig også velkommen.

08/04/2015
06/04/2015

Ren Dag i Bolderslev Søndag den 19. april 2015 kl. 10.00 - 12.00

Som tidligere år mødes vi i Markedsskoven, hvorefter vi får kaffe og rundstykker, der er sponsoreret af Handels- og Håndværkerforeningen.

Derefter bliver vi delt ind i hold og får udleveret sække, handsker m.m. Så får alle en rute, hvor de skal samle alt affald op, og der vil komme en bil rundt og tage større effekter og fulde sække med.

Kl. 12 samles vi i Markedsskoven igen, og får grillpølser m.m. Dette er Aabenraa Kommune vært ved.

29/03/2015

Bolderslev Lokalråd har fremsendt kommentarer og ændringsforslag til Aabenraa Kommunes Hastighedsplan for åben land. Vi opfordrer alle til at læse om planen på Aabenraa Kommunes hjemmeside og evt sende forbedringsforslag direkte til kommunen.

16/03/2015

Start 31 marts kl. 18.15 ved hallen med kort info før træning.

  • 13 ugers trænings program
  • Træning hver tirsdag kl. 18.30,
  • Torsdag kl. 18.30 0g søndag kl. 10.30
  • Torsdag og søndag kan man ikke altid forvente trænere.

Hold:

10/03/2015

På generalforsamlingen d. 5. februar 2015 blev der valgt en ny bestyrelse for lokalrådet. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig på bestyrelsesmødet d. 18. februar 2015

Bolderslev lokalråd fik valgt en ny bestyrelse på generalforsamlingen og de nye medlemmer er Steven Dahl Tang og Lasse Hansen. Ud over Steven og Lasse består bestyrelsen herefter af Hans Peter Jensen (Næstformand), Kirsten Schneider (Kasserer), Asta Danielsen (Sekretær), Frederik Rasmussen (Web ansvarlig) og Henning Frisk (Formand). Som suppleanter har vi nu Andreas Bonde og Bent Sørensen.

08/03/2015

Vil du være med at skrive fortællingen om fremtidens Bolderslev?

Så mød op til Borgermøde & workshop

Tirsdag d. 24. marts 2015 kl. 19.00

I Bolderslev Fritidscenter

Sider