07/03/2015

Bolderslev Fritidscenter – der omfatter hallen og forsamlingshuset - har den 23. februar 2015 afholdt generalforsamling.

Formanden kom i sin årsberetning blandt andet på en rigtig god udlejning af forsamlingshuset i 2014.
En del af forsamlingshuset har også i årets løb fået nyt tag, nemlig den del der vedrører mødelokalet, lillesalen og toiletterne.
I årets løb har der også været afholdt 6 gange borgerspisning med rigtig god tilslutning.

Efter generalforsamlingen har fritidscenteret konstitueret sig som følger:
 

03/03/2015

Bolderselv Lokalråd har rettet skriftelig henvendelse til Den Jyske Sparekasse med ønske om en uddybning af beslutningen og evt genovervejelse omkring nedtagelse af pengeautomaten.

25/02/2015

Som aftalt på borgermødet i august 2014 vedr. Bolderslev Asylcenter, indbydes hermed til opfølgende borgermøde

Torsdag d. 19. marts 2015 kl. 19.00

Bolderslev Fritidscenter

Aftenens program vil primært omhandle en status på Bolderslev Asylcenter. Hvad er der sket og hvordan ser fremtiden ud.

14/01/2015

Bolderslev lokalråd inviterer til generalforsamling torsdag den 5. februar 2015 kl. 1830 i Bolderslev Fritidscenter.

Kom og hør Sikringsrådgiver Anette Lærke om nabohjælp og sikring af din bolig.

Aftenens program:

  • kl. 18.30 Velkomst ved formanden
  • kl. 18.35 Biksemad (tilmelding) Lokalrådet er vært
  • kl. 19.00 Generalforsamling
  • kl. 19.50 Kaffepause
  • kl. 20.00 Kriminalpræventivt Sekretariat

 

Sider