Dagligvarebutik og udviklingsplan

Baseret på de indlæg der senest har været omkring en dagligvarebutik i Bolderslev, har vi i lokalrådet set et behov for at komme med vores input.

  •     Lokalrådet arbejder upolitisk
  •     Lokalrådet kan (vil) ikke udtale sig om ”byens holdning” til liberal erhverv, religion eller andre holdningsprægede emner
  •     Lokalrådet arbejder for at sikre og forbedre rammevilkår for borgere, foreninger og erhverv på en langsigtede og strategisk måde

I denne kontekst vil vi opfordrer til, at byens interesserede borgere møder op til generalforsamlingen lørdag d. 4. februar 2017 kl. 9.30 på Bolderslev Skole (Obs tilmelding). Her vil vi fremlægge vores arbejde (Beretning) fra 2016, samt vores oplæg til indsatser i 2017. På generalforsamlingen drøftes de generelle principper for lokalrådets arbejde jf. ovenstående overskrifter.

Der vil selvfølgelig være plads til drøftelse af specifikke områder, som har principiel betydning.

I forhold til specifikke projekter afholder vi et borgermøde d. 1. marts 2017 kl. 19.00 (Se annonce vedhæftet). Borgermødet vil tage udgangspunkt i Udviklingsplanen for Bolderslev og der vil være drøftelse af andre projekter.

Målet er, at vi får prioriteret de projekter som borgerne i Bolderslev vil arbejde for, samt at vi får skabt de projektgrupper (frivillige grupper), som vil lægge den indsats i de projekter som måtte prioriteres.

I den forbindelse vil vi opfordre alle der har specifikke projektønsker/ideer og/eller som vil bidrage med projekt udvikling og implementering til at møde op.

Lokalrådet kan ikke udvikle, implementere og drive alle projekter i Bolderslev. Det er ikke formålet med Lokalrådet. Vi arbejder for koordinering og gode rammebetingelser.

Vel mødt til vores møder.
Bolderslev Lokalråd