Julehilsen fra Lokalrådet

Bolderslev Lokalråd ønsker alle en god jul og et godt nytår… Efter endnu et hektisk år er tiden inde til at hilse et nyt år velkommen. Vi vil fra lokalrådet ønske alle en glædelig jul og takke alle borgere, foreninger, institutioner og erhverv for den store opbakning, samt den store indsats der ydes for at bevare og udvikle Bolderslev lokalområde. 2017 var året hvor vi fik endnu flere projekter bragt i mål. Herunder beplantning, udvidelse af sø og en ny toilet bygning i markedsskoven. Fra lokalrådet skal lyde en stor tak til alle der har bidraget til alle aktiviteter og projekter i Bolderslev i 2017. Vi glæder os i lokalrådet til 2018. Et år hvor vi forhåbentlig kan se at udviklingsplanen bliver fysisk sat i gang i samarbejde med Aabenraa Kommunes områdefornyelsesprojekt. På vegne af lokalrådet vil jeg som formand opfordre alle til, at møde op til vores generalforsamling lørdag d. 24. februar 2018 kl. 9.30 i Bolderslev Fritidscenter. Her vil vi kunne viser jer status på områdefornyelsesprojektet, året der gik samt et kig ind i 2018. Der er annonceret i aktivitetsbladet ultimo november 2017 og der kommer øvrig omtale op til generalforsamlingen. Med udsigt til et spændende og aktivt 2018 ønske alle en god jul og et godt nytår. På Bolderslev Lokalråds vegne Henning Frisk Formand