Kontingent Bolderslev Lokalråd

--- Støt arbejdet i Bolderslev Lokalråd med at Medlemskontingent ---

Det er nu muligt at få opkrævning af medlemskontingent på giro og PBS aftale.

Vi tilbyder nu en betalingsservice løsning, således at det årlige medlemsbeløb opkræves automatisk hvert år.
Send en mail til info&bolderslevby.dk

Angiv:
 - Navn
 - Adresse
 - Telefon nummer
 - Husstand (kr 200,-) eller person (kr 125,-)

Derefter vil der blive fremsendt indbetalingskort til betaling og eventuel tilmelding til PBS.
Se også vedhæftede billede for alle betalingsmuligheder for medlemskontingentet.

På lokalrådets vegne
Kirsten Schneider og Henning Frisk