Borgermøde d. 19. marts

Som aftalt på borgermødet i august 2014 vedr. Bolderslev Asylcenter, indbydes hermed til opfølgende borgermøde

Torsdag d. 19. marts 2015 kl. 19.00

Bolderslev Fritidscenter

Aftenens program vil primært omhandle en status på Bolderslev Asylcenter. Hvad er der sket og hvordan ser fremtiden ud.

Repræsentanter fra Bolderslev Asylcenter vil fremlægge en status for udvikling siden august 2014 – og Borgmester Thomas Andresen vil være til stede og byde ind med relevant information.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til Bolderslev Asylcenter og Borgmesteren.

Arrangører:
Aabenraa Kommune
    Bolderslev Asylcenter
        Bolderslev Lokalråd