Og der var generalforsamling

Bolderslev Fritidscenter – der omfatter hallen og forsamlingshuset - har den 23. februar 2015 afholdt generalforsamling.

Formanden kom i sin årsberetning blandt andet på en rigtig god udlejning af forsamlingshuset i 2014.
En del af forsamlingshuset har også i årets løb fået nyt tag, nemlig den del der vedrører mødelokalet, lillesalen og toiletterne.
I årets løb har der også været afholdt 6 gange borgerspisning med rigtig god tilslutning.

Efter generalforsamlingen har fritidscenteret konstitueret sig som følger:
 

  • Otto Jørgensen (formand - genvalg)
  • John Riisberg (næstformand / sekretær – genvalg)
  • Finn Carstensen (kasserer – genvalg)

I bestyrelsen blev der indvalgt et nyt medlem – nemlig

  • Mette Fink Jørgensen

Bestyrelsen består endvidere af Svend Sørensen

Venlig hilsen
Otto Jørgensen
formand