Ny bestyrelse er konstitueret

På generalforsamlingen d. 5. februar 2015 blev der valgt en ny bestyrelse for lokalrådet. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig på bestyrelsesmødet d. 18. februar 2015

Bolderslev lokalråd fik valgt en ny bestyrelse på generalforsamlingen og de nye medlemmer er Steven Dahl Tang og Lasse Hansen. Ud over Steven og Lasse består bestyrelsen herefter af Hans Peter Jensen (Næstformand), Kirsten Schneider (Kasserer), Asta Danielsen (Sekretær), Frederik Rasmussen (Web ansvarlig) og Henning Frisk (Formand). Som suppleanter har vi nu Andreas Bonde og Bent Sørensen.

Med 2 nye valgt til bestyrelsen har vi sikret at der kommer nye input og ideer til lokalrådets arbejde: Det er vigtigt at vi hele tiden følger med udvikling i byen. At vi så samtidig fik bredden i bestyrelsen suppleret yderligere med repræsentanter fra børnefamilier er et ekstra plus.

Vi tog på generalforsamlingen afsked med Dorte Snabe, som efter 5 år i bestyrelsen (heraf 4 som formand), ønskede at give plads til nye kræfter. Lokalrådet vil gerne her takke Dorte for en kæmpe indsats og drive i etableringsfasen og de første 5 år af lokalrådets virke.

Bent Sørensen udtrådte også af bestyrelsen men fortsætter som suppleant. Bent skal også her have en stor tak for indsatsen – og lokalrådet er glade for at vi også fremadrettet kan bruge Bent efter behov.

Tiden fremover vil stadig kræve et aktivt lokalråd. Vi må aldrig gå i stå i forhold til at sikre byens udvikling – men også i forhold til at værne om alle de gode ting Bolderslev står for.

På Borgermødet i september sidste år fik vi et godt billede af hvad det er borgerne i Bolderslev er stolte af. Det skal vi bygge videre på. Baseret på dette skal vi nu arbejde med en udviklingsplan for Bolderslev. Denne proces er igangsat og vil køre i perioden frem til ultimo maj 2015. Vi har målet at præsentere udkommet til markedsfesten sidst i juni. Der vil også komme kommunikation via hjemmeside mv. løbende.

Som genvalgt formand for Bolderslev Lokalråd vil jeg nu arbejde for det lange seje træk med at profilere og sikre Bolderslev fremadrettet. De gode nyheder er at børnetallet er stigende og der er aktivitet på salg af byggegrunde samt nybyggeri. Så der er gode udsigter for Bolderslev.

Jeg ser frem til det fortsatte gode samarbejde mellem borger, foreninger, institutioner og erhverv fremadrettet.

På lokalrådets vegne
Henning Frisk
Formand