Kommunal Høring – Hastighedsplan åben land

Bolderslev Lokalråd har fremsendt kommentarer og ændringsforslag til Aabenraa Kommunes Hastighedsplan for åben land. Vi opfordrer alle til at læse om planen på Aabenraa Kommunes hjemmeside og evt sende forbedringsforslag direkte til kommunen.

Aabenraa Kommune har sendt en hastighedsplan for åben land i høring. Høringsfristen er 18. april 2015. Se mere på kommunens hjemmeside www.aabenraa.dk og vælg aktuelle høringer nederst på siden (https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/aktuelle-hoeringer/trafik-og-veje/)

Hastighedsplanen berører alle borgere i Bolderslev og omegn – herunder specielt trafiksikkerheden for de ”bløde” trafikanter og gående.

Vi har i Lokalrådet valgt at fremsætte 6 specifikke forbedringsforslag som efter vores mening vil tilgodese risikogrupperne generelt. Vi er dog også klar over, at der i specifikke områder kan være andre forbedringsmuligheder. Derfor anbefaler vi at alle med interesse i emnet går ind og tjekker planen og sender eventuelle forbedringsforslag direkte til kommunen på trafik@aabenraa.dk

Vedhæftet kopi af vores høringssvar.

På lokalrådets vegne

Henning Frisk

Formand