Temamøde i bestyrelsen

Bolderslev Lokalråd har holdt temamøde i bestyrelsen tirsdag d. 26. maj 2015.

Følgende blev drøftet og vurderet som primære principområder for Lokalrådet.

  1. 1.”Bindeled”

Bolderslev skal være ”bindeled” mellem Bolderslev Skoledistrikt og eksterne interessenter (eksempelvis Aabenraa Kommune) – Dette beskriver vores formål og fastholdelse af det lange mål (og seje træk).

  1. 2.”Fremtidsplan”.

Lokalrådet skal udvikle og fastholde visioner, strategier, organisering og handlingsplaner. For at fastholde dette skal vi løbende arbejde med fremtidsplaner.

  1. 3.”Idebank/Projektliste”

Lokalrådet vil fremadrettet arbejde med en idebank/projektliste (som beskrives separat). Formålet er at alle kan melde ideer og projekter ind til lokalrådet, som så vil samle, vurdere og løbende opdatere status. På denne måde kan vi synliggøre hvad der sker og omvendt sikre at der er forankring blandt borgerne. Lokalrådet skal ikke drive projekterne.

  1. 4.”Markedsføring/Synliggørelse”

Der blev aftalt, at vi vil udarbejde en proces og et standardiseret dokument, som alle i området kan anvende til ”simpel” information til offentliggørelse på Bolderslev Lokalråds hjemmeside og facebook. Men også til at give et billede af de andre muligheder man har i området for synliggørelse.

Hvis du har spørgsmål gælder vi os til at møde dig til markedsfesten d. 27. juni 2015. Eller kontakt os via mail info@bolderslevby.dk

Hilsen
Henning Frisk
Formand