Pressemeddelelse - Hussalg Bolderslev

Hus og grund salget i Bolderslev går strygende!

I Jyske Vestkysten blev der d. 11. juni beskrevet at hussalget i blandt andet Bolderslev er faldet mellem 30 og 38 % fra 2014 til 2015.

Bolderslev Lokalråd undre sig over fremstillingen, da datagrundlaget må være mangelfuldt og alene indhentet i forhold til salg gennem 2 navngivne mæglere.

Den første anmærkning vi i Bolderslev Lokalråd har, er at hussalget i antal stk afspejles af antal udbudte huse. Så et lavt aktivitetsniveau på hussalg kan også skyldes et lavt antal udbudte huse.

I november måned sidste år gennemførte Bolderslev Lokalråd en analyse på antal huse til salg pr 1.000 indbygger i bysamfundene i Aabenraa Kommune via boligsiden.dk.

Bolderslev havde pr 10. november 2014 9 stk huse til salg i byområdet. Dette tal er stadig i juni 2015 på 9 stk i.

Analysen viste at Bolderslev lå lavest i Aabenraa Kommune med 7,6 huse til salg pr 1.000 indbyggere. Gennemsnittet var 13,3 for hele kommunen. Kurven fremgår nedenfor.

 

Vi konkluderer på dette resultat, at antallet af udbudte huse i Bolderslev er lavt, hvilket kunne indikere at borgerne er glade for at bo (og blive) i Bolderslev.

Vi har også undersøgt antallet af solgte huse i Bolderslev gennem det sidste år. En række huse er solgt via mægler, men en relativ stor del er solgt udenom mægler.
De huse vi umiddelbart er bekendte med udgør 11 stk handler. Så vi er ganske godt tilfreds med hussalget i Bolderslev.

Vi har endvidere også oplevet en stigning i salg af byggegrunde og nybyggeri gennem det sidste halve år.

Vores slutbemærkning er derfor at vi ikke kan genkende billedet af at Bolderslev området ikke er attraktivt for huskøbere og nybyggere. Vi må derfor opfordre til en mere nuanceret fremstilling og analyse af aktivitetsniveauet i Bolderslev i forhold til andre områder i Aabenraa kommune.

På Lokalrådets vegne

Henning Frisk

Formand
Bolderslev Lokalråd