Kommunal Høring – Hastighedsplan åben land - Tilbagemelding

Bolderslev Lokalråd fremsendte i starten af 2015 kommentarer og ændringsforslag til Aabenraa Kommunes Hastighedsplan for åben land. På udvalgsmødet d. 17. juni 2015 (Teknik & Miljø) blev planen politisk behandlet og godkendt med tilhørende forslag til ændringer.

I nedenstående tabel ses de forslag i vi havde for vores område, samt forvaltningens og hermed også udvalgets beslutning.

Kommunen skriver i returmeldingen til os, at projekterne igangsættes efter sommerferien. Der er ingen specifikke tidsplaner for de områder der berører Bolderslev Lokalområde.

De steder hvor der står borgerhenvendelse vil Lokalrådet opfordrer beboerne til at rette direkte henvendelse til kommunen. Selvfølgelig hvis man er enig i ønskerne.

Som en sidebemærkning kan nævnes, at ønsket om cykelstien mellem Tinglev, Bolderslev og Hjordkær er angivet i ”Stiplanen” for Aabenraa Kommune, og derfor er dette punkt ikke at finde i nedenstående.

På lokalrådets vegne
Henning Frisk
Formand